Saturday, March 28, 2015

Battery loading lifehack?

My HTC one m7 has been draining it's battery faster and faster until two things changed at more or less the same time.

Firstly the Lollipop update came and the same night I started using a timer switch for the charger.
Since it doesn't seem to be healthy for your phone's battery to stay attached to it all night long, I figured that I could charge it with intervals, like 30 minutes of charging alternating with 30 minutes of no juice for the charger. That way I give the cells time to cool down and maybe the charge settles better, effectuating more room for charge?

Anyway, instead of being empty halfway the evening, it now has still more than 50% of charge when I go to bed around midnight.

Anybody else who has tried this or who has experienced this same improvement in battery life like this?

Sunday, December 22, 2013

Google Brain of iThink

Er komt een moment dat we geen Google Glass of Siri meer nodig hebben. We praten dan niet meer tegen onze smartwatch maar hebben technologie die kan reageren en anticiperen op onze gedachten en ons ook antwoordt in gedachten. Daardoor zijn we via internet op een uiterst directe manier verbonden met onze naasten, vrienden en de rest van de wereld. We kunnen dan rechtstreeks met elkaar communiceren. Ik kan mijn gedachten publiceren op brainbook of even iets opzoeken, zó, in m'n hoofd. Bedenk eens wat een mogelijkheden dit zou bieden en wat een gevaar ook.

Monday, December 2, 2013

Automatic mouse cleaning - lifehack

You do use a mouse pad and still have trouble with your mouse not moving smoothly?
Check the bottom of your mouse and remove the sticky stuff cluttering around the gliding pads.
Ah you knew that trick! Now for how to prevent this stuff cluttering on your mouse...
Don't use a plastic mouse pad! Use the back of a note block or even better, use one of those large paper pads and remove a sheet when it gets dirty or when it gets full with notes :) The secret is the paper, this cleans the bottom of your mouse while you move it around because it's rougher than plastic.
But don't use lined paper because the lines disturb the optical system of the mouse. You need clean paper.

Happy mousing!

Try it! it really works.

Sunday, April 14, 2013

Meertalige website met Google Translate

Vanaf het eerste moment dat ik een website bouwde om mijn digitale creaties mee te etaleren, heb ik me steeds afgevraagd welke taal ik zou bezigen. Om een zo groot mogelijk publiek aan te kunnen spreken, koos ik voor Engels.
Vandaag vond ik de mogelijkheid om Google Translate te gebruiken om automagisch een hele site in een kleine 70 talen weer te kunnen geven. Eenvoudig door een knopje toe te voegen.
Net zo eenvoudig als het toevoegen van Analytics. In MODx, het CMS systeem dat ik gebruik plak ik het benodigde script in een Chunk en die Chunk plak ik in m'n Templates. Klaar!

Thursday, April 19, 2012

Magic Keys

Een virtueel toetsenbord met minder toetsen en toch steeds automagisch de juiste toetsen zien... kan dat?
Probeer het eens op http://goo.gl/BvGLj je zult verbaasd zijn.
Dit toetsenbord leert - en het heeft natuurlijk wat voorkennis - van zijn gebruiker. Het onthoudt welke toetsen volgen op de vorige toetsaanslag. Bij elke toetsaanslag wordt het beter.In deze nieuwe versie zijn een aantal dingen verbeterd:

  • Er wordt niet alleen naar de vorige toets gekeken, maar ook naar die dáárvoor, waardoor de effectiviteit stijgt.
  • Er zijn 13 toetsen in beeld i.p.v. 9 waardoor het hele alfabet met hooguit 1 extra klik / tap te gebruiken is. De effectiviteit stijgt hierdoor ook weer.
  • De standaardvolgorde van de letters in aangepast aan de frequentieverdeling daarvan in de taal.
  • De letters verspringen wat minder.


Het is overigens een demo die als app voor een smartphone uitgevoerd zou moeten worden. Dus kun je apps schrijven en heb je zin om dit samen met mij te ontwikkelen? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Heb je suggesties voor verbetering of een toepassing? Schrijf ze hieronder op als je wil.

Saturday, March 31, 2012

Soci[aal dem]ocratie

Een paar maanden geleden schreef ik over een idee om de politiek te hervormen, om van de partijenpolitiek af te stappen en de ideeënpolitiek te omarmen.

Nu lees ik op kennislink dat de sociale media al aardig in trek zijn onder politici maar dat er nog twijfel is over hoe deze effectief ingezet kunnen worden. Zo heeft Rita Verdonk een poging gedaan haar verkiezingsprogramma met behulp van social media te laten samenstellen door haar aanhangers.
Op zich is dat een goed idee, alleen gaat het niet ver genoeg en is het te vrijblijvend.

Laat mensen inderdaad ideeën inbrengen! Niet stiekem in een ideeënbus; nee openbaar. Op een Facebook- of een Google+ pagina. Niet alleen vóór het verkiezingsprogramma, nee ook tijdens het regeren! We stemmen dan niet meer op partijen maar op mensen met bepaalde ideeën. We stemmen ook over de budgetten voor de diverse ministeries, de plannen, wetgeving, de begroting, alles.

Nu weet ik dat als je bijvoorbeeld kijkt op nujij.nl, het reactieforum van nu.nl, dat er enorm gekwaakt wordt door velen, naast natuurlijk ook intelligente reacties, maar die moet je met een lampje zoeken. Om dit probleem te tackelen zijn er systemen waarmee initiators en reageerders met behulp van een ratingsysteem (plussen/minnen) gesorteerd kunnen worden. Dat gebeurt op nujij.nl niet, maar op fora voor softwareontwikkelaars bijvoorbeeld wel. Mensen die een goede vraag stellen worden gewaardeerd, mensen die goede antwoorden geven worden gewaardeerd.
Doe dat ook met de politiek! Verspil je energie niet aan gekonkel, aan het zoeken van gedoogpartijen. Geef mensen echte invloed.
Stop de energie in het gezwind uitvoeren van de beste ideeën die uit de social mediavoelsprieten in de maatschappij opgepikt worden. Zo wordt sociaal democratie social democratie.

Dat klinkt utopisch maar ik ben ervan overtuigd dat het kan. Natuurlijk schuilen er ook gevaren in dit systeem en daarom moet ervoor gezorgd worden dat het open en transparant blijft en dat het systeem zelf geen invloed kan hebben op de processen.

Wednesday, December 7, 2011

Regeren 3.0

Ons huidige politieke systeem raakt het contact met veel mensen in het land kwijt.
Een stuk kennis en betrokkenheid van het volk laat de regering hiermee liggen, gemist door desinteresse en wantrouwen van de gewone man èn van de intellectueel. 
Dit 18e-eeuwse systeem is dan ook zwaar verouderd, achterhaald en contra-productief bovendien. Want zeg nou zelf, waar zijn we mee bezig als twee partijen slechts kunnen regeren met behulp van een blonde joker als lijm om de boel bijelkaar te houden?

In plaats van partijenpolitiek zouden we ideeënpolitiek moeten ontwikkelen, waarbij er niet meer één keer in de vier jaar op personen en partijen gestemd wordt, maar continu op ideeën, projecten, maatregelen en hervormingen. Dit moet niet bij een enkel referendum blijven.
De uitvoering van deze ideeën moet gestalte gegeven worden door een ijverige groep deskundige mensen die zich niet meer bezighoudt met onderling getouwtrek, lobbyisten en partijpolitieke idealen, maar met sec het uitvoeren van de wensen des volks!

Die wensen kunnen ingebracht worden door iedereen, zowel bestuurders als elke andere burger.
De ideeën die het meest trending zijn of de meeste likes hebben in een facebook-achtige setting of het meest omhooggestemd zijn in een forum-achtige omgeving op internet worden als eerste uitgevoerd.
Natuurlijk kan er ook op een idee gereageerd worden en over gediscussieerd worden, eer het rijp is voor uitvoering.
Hierin liggen ongekende mogelijkheden voor het verbeteren, aantrekkelijker en inzichtelijker maken van bestuur. En alles moet hierbij open en transparant zijn voor iedereen en dat kán ook met de huidige techniek op internet.

Dán betrek je mensen bij het besturen van het land.

Vind je dit een goed idee? Spread the word, Tweet, Like of +1.

Reacties hieronder zijn welkom.